Uw privacy

De organisatie van het Air Cargo Summit vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Met dit privacybeleid geven wij u duidelijke en transparante informatie over de wijze waarop de organisatie persoonsgegevens verwerkt.

Wij:

  • vermelden duidelijk – via deze privacyverklaring – met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt;
  • beperken onze verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze doeleinden;
  • verwerken uw persoonsgegevens ter uitvoering van onze doelstellingen en vragen uw toestemming in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ACN – Air Cargo Netherlands, Flamingoweg 13, 1118 EE Schiphol.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de organisatie van het Air Cargo Summit uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In dit kader verzamelt en verwerkt de organisatie hiertoe contactgegevens, w.o. naam, functie, zakelijk en/of mobiel telefoonnummer en factuur(email)adres.

  • Wanneer u inschrijft voor het Air Cargo Summit.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt ACN (namens de organisatie van het Air Cargo Summit) gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De organisatie van het Air Cargo Summit behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd, die gevolgen heeft voor de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Organisatie Air Cargo Summit, p/a ACN, t.a.v. de Privacy Officer, Flamingoweg 13, 1118EE Schiphol of e-mail: info@acn.nl.